خبر محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

خبر: محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی آموزش آنزیم ها جهت ساخت مولکول های تازه

محققان دانشگاه پرینستون یک راهکار تازه جهت وادار کردن آنزیم ها به انجام تصویر العمل هایی غیرطبیعی یافتند که امکان تولید مولکول های تازه را با استفاده از آنزیم ه

آموزش آنزیم ها جهت ساخت مولکول های تازه

آموزش آنزیم ها جهت ساخت مولکول های جدید

عبارات مهم : تصویر

محققان دانشگاه پرینستون یک راهکار تازه جهت وادار کردن آنزیم ها به انجام تصویر العمل هایی غیرطبیعی یافتند که امکان تولید مولکول های تازه را با استفاده از آنزیم ها فراهم می کند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، آنزیم ها کاتالیزورهای محیط زیست هستند و کلید تصویر العمل هایی بیوشیمیایی مورد نیاز جهت ادامه حیات محسوب می شوند. محققان به منظور استفاده از آنزیم ها جهت تولید مولکول های جدید، آنزیم را از محیط طبیعی آن جدا کرده و با افزودن ترکیبات جدید، آن را به کاتالیزوری جهت تصویر العمل هایی شیمیایی متفاوت تبدیل کردند.

محققان در جریان آزمایشات مقداری رنگ حساس به نور را درون آنزیم وارد کرده و آن را با نور سبز رنگ جنبش کردند. با انجام این کار مشخص شد کاتالیزورهای زیستی آنزیم و کاتالیزورهای فوتوردوکس با یکدیگر پیوندهای جالبی برقرار کرده اند.

آموزش آنزیم ها جهت ساخت مولکول های تازه

در تحقیقات پیشین مشخص شده است است تابش نور ماوراء بنفش می تواند منجر به تغییرات شدید در واکنش‌ها مولکول نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات (NADPH) شود. محققان همزمان با رنگ حساس به نور، این مولکول را نیز به آنزیم اضافه کردند.

هنگامی که NADPH در معرض تابش پرتوهای ماوراء بنفش قرار می گیرد به جای انتقال همزمان دو الکترون و یک پروتون، ابتدا یک الکترون را انتقال یافته کرده و سپس یک اتم هیدروژن را که مشمول بر یک الکترون و یک پروتون هست، انتقال یافته می کند. این عوض کردن واکنش‌ها درون آنزیم راه را جهت مجموعه ای از تصویر العمل هایی شیمیایی تازه هموار می کند.

محققان دانشگاه پرینستون یک راهکار تازه جهت وادار کردن آنزیم ها به انجام تصویر العمل هایی غیرطبیعی یافتند که امکان تولید مولکول های تازه را با استفاده از آنزیم ه

مهم ترین بخش این تحقیقات کنترل انتقال یک اتم هیدروژن جهت ایجاد یکی از دو شکل قرینه یک مولکول است.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Chemistry انتشار یافته هست.

واژه های کلیدی: تصویر | انتقال | محققان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs