خبر محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

خبر: محققان سال آینده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز عکس خبری متن و حاشیه حضور روحانی در مجلس و تقدیم بودجه سال ۹۷

حجت الاسلام حسن روحانی، امروز جهت تقدیم لایحه بودجه ۹۷ به مجلس شورای اسلامی رفت.

متن و حاشیه حضور روحانی در مجلس و تقدیم بودجه سال ۹۷

متن و حاشیه حضور روحانی در مجلس و تقدیم بودجه سال ۹۷

عبارات مهم : حسن روحانی

حجت الاسلام حسن روحانی، امروز جهت تقدیم لایحه بودجه ۹۷ به مجلس شورای اسلامی رفت.

متن و حاشیه حضور روحانی در مجلس و تقدیم بودجه سال ۹۷

حجت الاسلام حسن روحانی، امروز جهت تقدیم لایحه بودجه ۹۷ به مجلس شورای اسلامی رفت.

متن و حاشیه حضور روحانی در مجلس و تقدیم بودجه سال ۹۷

حجت الاسلام حسن روحانی، امروز جهت تقدیم لایحه بودجه ۹۷ به مجلس شورای اسلامی رفت.

متن و حاشیه حضور روحانی در مجلس و تقدیم بودجه سال ۹۷

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: حسن روحانی | لایحه بودجه | مجلس شورای اسلامی | عکس خبری

متن و حاشیه حضور روحانی در مجلس و تقدیم بودجه سال ۹۷

متن و حاشیه حضور روحانی در مجلس و تقدیم بودجه سال ۹۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs